Liegen op je Cv. Spelen met vuur.

Liegen op je Cv is niet erg slim en kan nare gevolgen hebben voor je toekomstige carrière.

De kans hoeft bij een kleine leugen niet groot te zijn dat er ooit iemand achter komt. Echter wanneer dit uitkomt is het volledige vertrouwen weg.

Ook kan dit betekenen dat je op staande voet ontslagen wordt.

liegen op cv

Wat kunnen de Gevolgen zijn van Liegen op je cv?

Bij de keuze om te liegen op je cv kunnen veel verschillende gevolgen verbonden zijn.

Dit kan zowel voor de werknemer, werkgever als voor een klant, patiënt of wederpartij zijn.

Gevolgen werknemer

Wanneer jij als werknemer liegt op je cv, kan het gevolg zijn dat je op staande voet ontslagen wordt.

Wanneer jouw leugen zeer ernstig is en er schade ontstaan is, kan het zo zijn dat er aangifte gedaan wordt.

Dan kan er uiteindelijk besloten worden om strafrechtelijke maatregelen te nemen. Een gevangenis straf is dan niet uitgesloten.

Gevolgen werkgever

De gevolgen voor een werkgever kunnen desastreus zijn, wanneer een werknemer niet gekwalificeerd is voor een functie. Kan deze het hele bedrijf of de gehele instelling in een kwaad daglicht stellen.

Gevolgen klant / patiënt

De grootste gevolgen kunnen liggen bij klant of patiënt.

Al vaker is het voorgekomen dat een arts heeft gelogen over zijn diploma op zijn cv. Daarbij bleek achteraf dat in het ziekenhuis bij patiënten grote complicaties voor gekomen waren.

Kleine vs Grote Leugens op je cv

Bij zowel grote als kleine leugens kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Echter een kleine leugen komt zeer veel voor op een cv.

Terwijl een grote leugen, die daadwerkelijk gevolgen heeft voor het functioneren niet heel vaak voor komt.

Kleine leugens zijn manieren om je cv er beter uit te laten zien, met kleine onwaarheden.

Kleine leugens

Ook bij kleine leugens kunnen de gevolgen groot zijn, zo is het vertrouwen geschaad.

Dit betekent dat een werkgever niet meer weet wat hij nog meer kan verwachten aan leugens. Dit kan er toe lijden dat hij je ontslaat.

  • Je werkervaring belangrijker maken of groter maken dan deze daadwerkelijk was. Bijvoorbeeld: Als bakker heb ik naast mijn huidige functie van het bakken van brood, ook mijn nieuwe collega’s opgeleid. En het bakkersvak geleerd.
  • Gaten in je cv opvullen of werkervaring verschuiven zodat het lijkt alsof dat je onafgebroken werkervaring hebt. Dat kan door bijvoorbeeld start- en einddatum te veranderen van je vorige baan.
  • Functietitel aandikken, zodat je overkomt als een meer gekwalificeerde werknemer.
  • Extra pres benoemen die je eigenlijk niet bezit en niet doorslaggevend zijn voor het functioneren. Bijvoorbeeld (Vacature voor Bakker): Mijn Engelse schrijfvaardigheid is goed.

Grote leugens

Grote leugens kunnen grote gevolgen hebben, bijna altijd zul je op staande voet ontslagen worden.

Daar de gevolgen van jouw leugens het bedrijf of instelling geschaad hebben. Zowel in vertrouwen als jouw functioneren.

  • Diploma’s en/of certificaten noteren die je niet hebt gehaald.
  • Vervalsing van diploma’s en/of certificaten.
  • Kennis en vaardigheden benoemen die je niet bezit en cruciaal zijn voor jouw functioneren.
  • Referentie verzinnen.
  • Verzwijgen van ontslag op staande voet.
  • Zwaar overdrijven over jouw werkervaring. Je was notulist, maar schrijft op dat je voorzitter was.

Jurisprudentie

Hoewel we kunnen concluderen dat liegen op je cv in niet gewenst is en strafbaar kan zijn als gevolg van schade.

Kan het zijn dat een werkgever het ook als reden kan zien om jou er makkelijk uit te werken.

Je hebt immers valsheid in geschriften gepleegd.

Zo gebeurde dit ook bij een technisch support medewerker bij een internetbureau. Nadat hij ziek was geweest zag de werkgever een aanleiding om hem te ontslaan na vermoeden van leugens op zijn cv.

Die vermoedens van leugens of onwaarheden bleken gegrond. Deze werknemer werd op staande voet ontslagen.

Conclusie

Ook al is de verleiding nog zo groot, zeker als het gaat om die droombaan.

Lieg niet op je cv, het komt vroeg of laat toch uit.

En als het niet uitkomt, dan is de kans er altijd nog dat het wel een keer uitkomt. Zeker wanneer je tijdens je werk iets doet waardoor een werkgever je eigenlijk zou willen ontslaan, maar geen reden heeft.

Wil je een Cv maken zonder leugens, gebruik dan een Cv voorbeeld.