Geloof of religie op je cv vermelden: ja of nee?

Door de jaren heen is de inhoud van een cv behoorlijk veranderd. Zo was het ooit vrij gebruikelijk om te vermelden of je getrouwd of alleenstaand was. Tegenwoordig is dat anders. Het cv is persoonlijker geworden. Tegelijkertijd er is veel aandacht gekomen voor discriminatie in sollicitatieprocedures. Dus hoe zit het met het vermelden van je geloof op je cv?

Geloof vermelden - onze cv tips

Een persoonlijke keuze

Het vermelden van je geloof op je cv is niet verplicht. Een curriculum vitae is in de eerste plaats bedoeld om te laten zien welke kennis en ervaring je in huis hebt. In aanvulling op je persoonsgegevens, werkervaring en opleiding kun je hobby’s, interesses en overige werkzaamheden, zoals stages en vrijwilligerswerk, vermelden.

Maakt jouw geloof een groot deel uit van je identiteit? Dan kun je er voor kiezen op dit ook te vermelden op je cv. Dit is een persoonlijke keuze. Voor sommige banen of organisaties kan het een meerwaarde zijn. Voor andere banen juist weer niet.

Banen waarin geloof een rol speelt

In de meeste gevallen is het volgens de wet niet toegestaan sollicitanten te selecteren op basis van geloof. Toch bestaan er situaties waarin organisaties en bedrijven de voorkeur mogen geven aan een sollicitant met een bepaalde geloofsovertuiging. Bijvoorbeeld wanneer geloof een fundamenteel onderdeel is van de identiteit van de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • De leerkracht op een christelijke basisschool.
  • Een maatschappelijk werker die voornamelijk voor de Islamistische gemeenschap werkt.
  • Een stagiaire die aan de slag gaat bij het Joods Historisch Museum.

De regels waar werkgevers zich aan moeten houden binnen sollicitatieprocedures zijn wettelijk vastgelegd. Ze staan beschreven in de Algemene wet gelijke behandeling. Discrimineren op basis van religie is wettelijk niet toegestaan.

Geloof of religie op je cv vermelden

Waar vermeld je religie op je cv?

Speelt religie een belangrijke rol in je leven en wil je het graag vermelden op je cv? Dit kan op verschillende manieren. De meest eenvoudige manier is om het te vermelden bij je persoonsgegevens.

Ook kun je jouw godsdienst vermelden in je introductie.

Een voorbeeld van Hanneke, een thuiszorgmedewerker:

Mijn naam is Hanneke. Een ervaren professional in de thuiszorg. Ik ben betrouwbaar, georganiseerd en sociaal. Mijn geloof speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik haal veel voldoening uit het werken met cliënten die mijn protestants-christelijke levensovertuiging delen.

Wanneer je geloof vermelden overbodig is

Er zijn dus goede redenen om je geloof of religie wél te vermelden op je cv. Ook zijn er ook situaties wanneer dit overbodig is.

  • Wanneer je solliciteert voor een functie waarin een levensovertuiging niet relevant is. Bijvoorbeeld wanneer je aan de slag wilt als buschauffeur, administratief medewerkster of kapster.
  • Wanneer je religie ziet als een privé aangelegenheid. Of niet van je werkgever verlangt op de hoogte te zijn van je geloofsovertuiging. Je wilt het bijvoorbeeld voor je houden, maar het kan ook zo zijn dat je niet van je werkgever verwacht er rekening mee te houden.
  • Het kan uiteraard ook zo zijn dat je pas in een later stadium aan wilt geven gelovig te zijn. Bijvoorbeeld tijdens het arbeidsvoorwaarden gesprek. Ook kun je het pas aangeven wanneer de praktijk er om vraagt. Bijvoorbeeld wanneer dieetwensen voor een personeelslunch worden besproken.

Het mag duidelijk zijn dat het vermelden van je geloof of religie op je cv een persoonlijke keuze is. Voor de één maakt zijn of haar geloofsovertuiging onderdeel uit van de identiteit. Of is het geloof onlosmakelijk verbonden aan het werk. Voor sommigen kan religie wel belangrijk zijn, maar is het niet relevant voor de werkvloer.

Wat je situatie ook is, maak je keuze bewust en wees trouw aan jezelf. Het is tenslotte niet verplicht je geloof op je cv te vermelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *